Pompy ciepła

W ofercie firmy ICEWIND znajduje się kilka rodzajów pomp ciepła przeznaczonych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń w budynku.

Pompy ciepła bardzo często zastępują obecnie tradycyjne źródła ciepła, jakimi są kotły grzewcze. W budynkach nowobudowanych mogą one samodzielnie pokrywać całkowite potrzeby cieplne, a w budynkach modernizowanych współpracować z konwencjonalnym źródłem ciepła w tzw. układzie hybrydowym lub być samodzielnym źródłem ogrzewania. Urządzenia te mogą pracować w trybie grzewczym nawet do temperatury zewnętrznej -25°C.

Warunki konieczne do prawidłowego dobrania urządzenia do budynku:

  • Obliczenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku uwzględniające: izolacyjności przegród (ściany, sufity, okna), rodzaj wentylacji, ustawienie budynku, ilość mieszkańców, itp.
  • Dobranie elementów grzewczych bazujących na niskotemperaturowych parametrach 35-40 oC
  • Wykonanie projektu ogrzewania podłogowego/ściennego uwzględniającego aranżacje wewnętrzne ograniczające powierzchnie grzewcze, rodzaj podłogi (drewno, ceramika), przeznaczenie pomieszczeń
  • Precyzyjne dobranie mocy pompy ciepła, długości kolektora, uwzględnienie pracy grzałek elektrycznych
  • Zrównoważenie hydrauliczne instalacji grzewczej zapewniające równomierny rozkład temperatur w budynku
  • Zarządzanie temperaturą wewnętrzną poprzez układ automatyki

POWIETRZNE Pompy Ciepła

W przypadku pomp ciepła powietrze/woda jako źródło ciepła służy z reguły powietrze zewnętrzne.

Niskie, dobrze skalkulowane koszty instalacji stanowią znaczącą zaletę powietrza jako źródła ciepła. Wykorzysty­wanie powietrza nie wymaga żadnych zezwoleń.

Pompy ciepła powietrze/woda stanowią niskobudżetową alternatywę w stosunku do innych źródeł ciepła.

Rodzaje Powietrznych Pomp Ciepła

Pompy ciepła typu monoblok

Pompy ciepła powietrze/woda typu monoblok składają się z jednej jednostki zewnętrznej, w której znajdują się wszystkie podzespoły układu chłodniczego. Z urządzenia tego wyprowadzone są tylko rury, które transportują ciepło do budynku.

Wadą pomp ciepła typu monoblok jest to, że wodę w wymienniku trzeba zabezpieczyć przed zamarzaniem, na wypadek zaniku zasilania elektrycznego.

Pompy ciepła typu split

Pompa ciepła powietrze/woda typu split składa się z jednostki zewnętrznej (zwanej agregatem), która wyposażona jest w parownik, sprężarkę i zawór rozprężny oraz jednostki wewnętrznej – ze skraplaczem i pompą obiegową układu grzewczego.

Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna połączone są instalacją, w której transportowany jest czynnik chłodniczy. W związku z tym montażu pompy tego typu może dokonać tylko instalator z odpowiednią wiedzą i uprawnieniami potwierdzonymi certyfikatem.

Wybierając model pompy split nie musimy się martwić o ryzyko zamarznięcia wody w wymienniku, ponieważ cała instalacja wodna i hydrauliczna znajduje się wewnątrz budynku.

GRUNTOWE Pompy Ciepła

Zasoby ciepła zawarte w ziemi są bardzo duże. Pompa ciepła pozwala je wykorzystać do ogrzewania domu. Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja jest tania w eksploatacji i może działać przez dziesiątki lat.

System grzewczy z pompą gruntową można podzielić na trzy części:

  • źródło dolne, z którego pobieramy ciepło;
  • źródło górne, które oddaje ciepło do pomieszczeń w domu;
  • pompa ciepła, która zapewnia przepływ ciepła pomiędzy dolnym i górnym źródłem.

Pompy ciepła – czy warto?

Wielu Klientów, którzy chcieliby korzystać z alternatywnych źródeł ogrzewania swojego domu, pyta nas o to, czy warto jest inwestować w pompy ciepła oraz odpowiednie akcesoria do nich przeznaczone. Jako, że każdy ze sposobów na kontrolowanie temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych posiada swoje unikatowe właściwości, postaramy się odpowiedź na to pytanie najlepiej jak umiemy.

Zacznijmy od tego, iż pod nazwą „pompy ciepła” funkcjonuje wiele różnych wariantów opisywanego urządzenia, z których każdy różni się od siebie metodą działania. Najpopularniejsze ich typy to: gruntowa, powietrzna oraz wodna. Oprócz tego występują również typy hybrydowe, które łączą cechy wcześniej przedstawionych wariantów. By dowiedzieć się więcej na temat zalet i wad opisywanych urządzeń – zapraszamy do zapoznania się z treścią przygotowanego przez nas artykułu: Zalety pomp ciepła.

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

Informacje o budynku

Załączniki