• +    48 570 035 770
 •  pon - pt  8.00 - 16.00   Sb  8-13
 • biuro@icewind.pl

Pompy ciepła

W ofercie firmy ICEWIND znajduje się kilka rodzajów pomp ciepła przeznaczonych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń w budynku.

Pompy ciepła bardzo często zastępują obecnie tradycyjne źródła ciepła, jakimi są kotły grzewcze. W budynkach nowobudowanych mogą one samodzielnie pokrywać całkowite potrzeby cieplne, a w budynkach modernizowanych współpracować z konwencjonalnym źródłem ciepła w tzw. układzie hybrydowym lub być samodzielnym źródłem ogrzewania. Urządzenia te mogą pracować w trybie grzewczym nawet do temperatury zewnętrznej -25°C.

Warunki konieczne do prawidłowego dobrania urządzenia do budynku:

 • Obliczenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku uwzględniające: izolacyjności przegród (ściany, sufity, okna), rodzaj wentylacji, ustawienie budynku, ilość mieszkańców, itp.
 • Dobranie elementów grzewczych bazujących na niskotemperaturowych parametrach 35-40 oC
 • Wykonanie projektu ogrzewania podłogowego/ściennego uwzględniającego aranżacje wewnętrzne ograniczające powierzchnie grzewcze, rodzaj podłogi (drewno, ceramika), przeznaczenie pomieszczeń
 • Precyzyjne dobranie mocy pompy ciepła, długości kolektora, uwzględnienie pracy grzałek elektrycznych
 • Zrównoważenie hydrauliczne instalacji grzewczej zapewniające równomierny rozkład temperatur w budynku
 • Zarządzanie temperaturą wewnętrzną poprzez układ automatyki

POWIETRZNE Pompy Ciepła

W przypadku pomp ciepła powietrze/woda jako źródło ciepła służy z reguły powietrze zewnętrzne.

Niskie, dobrze skalkulowane koszty instalacji stanowią znaczącą zaletę powietrza jako źródła ciepła. Wykorzysty­wanie powietrza nie wymaga żadnych zezwoleń.

Pompy ciepła powietrze/woda stanowią niskobudżetową alternatywę w stosunku do innych źródeł ciepła.

Rodzaje Powietrznych Pomp Ciepła

Pompy ciepła typu monoblok

Pompy ciepła powietrze/woda typu monoblok składają się z jednej jednostki zewnętrznej, w której znajdują się wszystkie podzespoły układu chłodniczego. Z urządzenia tego wyprowadzone są tylko rury, które transportują ciepło do budynku.

Wadą pomp ciepła typu monoblok jest to, że wodę w wymienniku trzeba zabezpieczyć przed zamarzaniem, na wypadek zaniku zasilania elektrycznego.

Pompy ciepła typu split

Pompa ciepła powietrze/woda typu split składa się z jednostki zewnętrznej (zwanej agregatem), która wyposażona jest w parownik, sprężarkę i zawór rozprężny oraz jednostki wewnętrznej – ze skraplaczem i pompą obiegową układu grzewczego.

Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna połączone są instalacją, w której transportowany jest czynnik chłodniczy. W związku z tym montażu pompy tego typu może dokonać tylko instalator z odpowiednią wiedzą i uprawnieniami potwierdzonymi certyfikatem.

Wybierając model pompy split nie musimy się martwić o ryzyko zamarznięcia wody w wymienniku, ponieważ cała instalacja wodna i hydrauliczna znajduje się wewnątrz budynku.

GRUNTOWE Pompy Ciepła

Zasoby ciepła zawarte w ziemi są bardzo duże. Pompa ciepła pozwala je wykorzystać do ogrzewania domu. Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja jest tania w eksploatacji i może działać przez dziesiątki lat.

System grzewczy z pompą gruntową można podzielić na trzy części:

 • źródło dolne, z którego pobieramy ciepło;
 • źródło górne, które oddaje ciepło do pomieszczeń w domu;
 • pompa ciepła, która zapewnia przepływ ciepła pomiędzy dolnym i górnym źródłem.

RODZAJ DOLNEGO ŹRÓDŁA GRUNTOWEJ POMPY

Pompa może wykorzystywać różne źródła dolne. Wybór jednego z nich zależy przede wszystkim od warunków panujących na działce - jej wielkości, rodzaju gruntu, akceptowalnego rozmiaru prac ziemnych itd. W domach jednorodzinnych stosuje się następujące układy.

Gruntowy kolektor poziomy to zakopane na głębokości 1-1,5 m ( głębokość jest zależna od strefy przemarzania gruntu, dla każdej strefy klimatycznej polski jest ona inna ) wężownice z rur wypełnionych płynem niezamarzającym. Płyn ten krążąc w rurach, odbiera ciepło z gruntu, a następnie - przez wymiennik ciepła - przekazuje je pompie. Wówczas ochłodzony wraca do wężownic, ponownie ociepla się kosztem gruntu i cykl się powtarza.

Kolektory pionowe to także rury wypełnione płynem niezamarzającym, lecz umieszczone w pionowych, głębokich odwiertach.

Wykonanie pionowych odwiertów jest trudniejsze i bardziej kosztowne, niż zrobienie kolektora poziomego. W tym przypadku potrzebny jest specjalny sprzęt do drążenia głębokich na kilkadziesiąt metrów otworów.

Jednak pamiętajmy, że odwierty zajmują niewiele miejsca, działka może więc być mała, a na dodatek teren nad odwiertami można utwardzić (ostatecznie nawet zabudować, stawiając wiatę czy garaż). Stąd wniosek, że działka może być mniejsza, co należałoby uwzględnić w rachunku ekonomicznym. Ponadto odwierty są bardziej wydajne energetycznie, bo temperatura na głębokości ponad 15 m nie zmienia się przez cały rok i wynosi przynajmniej 10°C.

Pompa ciepła pracuje automatycznie w zależności od zapotrzebowania na ciepło Twojego domu. Włącza się i wyłącza, aby ogrzać pomieszczenia oraz ciepłą wodę. Dzięki nowoczesnej technologii dostępnej w tych urządzeniach praca pompy ciepła jest bardzo cicha, a Ty nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych prac związanych z ogrzewaniem.

Decydując się na pompę, zyskasz jedno z najtańszych w eksploatacji źródeł ciepła. Pompa ciepła to rozwiązanie, które nie wymaga od Ciebie uciążliwej obsługi. My zajmiemy się wszystkim – przygotujemy projekt, pomożemy dobrać urządzenie oraz przeprowadzimy poprawną instalację.

Telefon do naszego Doradcy – 570 761 772

 

Pompa ciepła Aquarea